Handelsbetingelser

Ansvar

 1. Jeg indestår for, at den aftalte opgave bliver udført professionelt og faglig korrekt.
 2. Jeg påtager mig ikke ansvar for fejl eller mangler, som skyldes forkerte eller mangelfulde informationer fra kunden.
 3. Jeg rydder selvfølgelig op og rengør efter eget arbejde, når opgaven er afsluttet.
 4. Hvis en opgave bliver forsinket på grund af svigtende levering fra leverandør, informerer jeg hurtigst muligt kunden om nyt leveringstidspunkt
 5. Jeg tager forbehold for forsinket eller mangelfuld levering, der skyldes force majeure.
 6. Jeg vil til enhver tid kunne hjælpe med at anbefale andre håndværkere, til udførelse af opgaver som jeg ikke selv kan påtage mig.

Betaling

 1. Ved små opgaver udskrives fakturaen ved afsluttet arbejde og betales netto kontant med Visa/Dankort på kortterminal som findes i firmabilen.
 2. Ved større arbejder fremsendes fakturaen pr. mail. Ved fremsendelse med post tillægges et gebyr på 25.- kr. Betalingen skal ske ved netbank-overførsel til kontonummer der fremgår af faktura. Betalingsbetingelser netto kontant 8 dage
 3. Fakturaen bliver specificeret i timeforbrug, materialeforbrug og eventuelt andre omkostninger
 4. Ved for sen betaling sendes en rykker, der bliver pålagt 100.- kr. i gebyr. Forfaldne beløb forrentes efter rentelovens bestemmelser
 5. Ved arbejde på under tre timers varighed opkræves en startpris på kr. 350.- ekskl. moms for første time. Denne pris dækker en arbejdstime, samt kørsel og forbrug af småmaterialer
 6. Startprisen bortfalder ved arbejde af mindst tre timers varighed og ved arbejde på tilbud.
 7. Evt. bonustilbud omfatter ikke tilbudsarbejde.

Reklamation

 1. Eventuelle fejl og mangler skal i begge parters interesse påberåbes hurtigst muligt, således at vi i dialog hurtigt kan opnå enighed og tilfredshed.
 2. Hirtshals Ejendomsservice arbejde er dækket af TopDanmarks forsikring.

Afbestilling

 1. Eventuel afbestilling skal ske hurtigst muligt. Hvis materialerne er bestilt eller indkøbt til den afgivne ordre, forbeholder jeg mig ret til at fakturere kunden for det beløb, som leverandøren beregner sig for at tage materialet retur. Kan materialerne ikke tilbageleveres, faktureres det fulde beløb, og materialerne udleveres til kunden.
 2. Hvis ønsker om afbestillingen modtages mindre end 24 timer fra aftalt påbegyndelse af arbejde, forbeholder jeg mig ret til at fakturere et afbestillingsgebyr på 1 time + startpris + moms.